hu
TR
EN

Topkapı Sarayı’ndaki ilahiler kitabı

Katolik dininde, ibadetler esnasında söylenen ilahileri içeren kodeks, 14. yüzyıl ortalarında Macaristan’da hazırlanmıştır. Bu elyazması Macar müzik tarihinin en önemli kaynağıdır. 1526 yılında Osmanlılar tarafından Budin kalesindeki saraylarda bulunan diğer elyazmalarıyla birlikte (Korvina Kitaplığı) savaş ganimeti olarak İstanbul’a götürüldü. Bu elyazmalarının bir kısmı 1869’da Sultan Abdülaziz tarafından ve bir kısmı da 1877’de Sultan Abdülhamit tarafından Macaristan’a geri verilmiş ancak İlahiler elyazması iade edilmemiş ve Topkapı Sarayı Kütüphanesinde kalmıştır. Bu çok değerli elyazması 2000’li yılların başlarında Macar uzmanlar tarafından İstanbul’da restore edildi. Bu elyazmasının tıpkıbasımı Az İstanbuli Antifonále (1360 civarı) adıyla 1999 yılında Budapeşte’de Akademia Yayınları tarafından yayınlanmıştır.

HARİTA
daha fazla bilgi

E-mail: macarkulturmerkezi@mfa.gov.hu