hu
TR
EN

Bercsényi konağı

Kont Bercsényi Miklós (1665-1725), II. Ferenc Rákóczi’nin dostu ve en sadık generallerinden biridir. Kendisi aynı zamanda, 1703-1711 yılları arasında süren Macar Bağımsızlık Savaşının kaderini belirleyen şahsiyetlerdendir. 1711-1716 yılları arasında Lehistan, Bogdan ve Eflak’da yaşamıştır. Fransa’da bulunan II. Ferenc Rákóczi’nin, Sultan III. Ahmet’in Habsburglara karşı ortak mücadele teklifini kabul ederek, 10 Ekim 1717’de Gelibolu’ya gelmesinde büyük payı vardır. Bercsényi bu tarihten itibaren ölümüne kadar Rákóczi’nin yanında olmuş ve 4 Ocak 1718 tarihinde Sultan III Ahmet’in, II. Ferenc Rákóczi’yi Edirne’deki sarayında kabul etmesi töreninde de bulunmuştur. 24 Nisan 1720’de Rákóczi ile birlikte Tekirdağ’a gelmişlerdir. Eşi Krisztina Csáky (1654-1723) da onlarla birlikteydi. Bercsényi’lerin Tekirdağ’da iki konakları olup, Peştamalcı Caddesi No 85-87 adresinde bulunan konak, enkaz halinde de olsa henüz ayaktadır. Bercsényi ve eşi Tekirdağ’da vefat etmişlerdir. Bercsényi’nin mezarı 1725-1906 yılları arasında Tekirdağ’da bugün artık olmayan Panagija Revmatokratira Rum Ortodoks kilisesinde, Karısının mezarı ise İstanbul’daki Saint Benoît kilisesindeydi. Her ikisinin külleri 1906 yılında, II. Ferenc Rákóczi’nin külleri ile birlikte Macaristan’a getirilmiş ve II. Ferenc Rákóczi döneminin başkentlerinden biri olan Kassa şehrinde, Aziz Erzsébet kilisesine defnedilmişlerdir.

HARİTA

E-mail: macarkulturmerkezi@mfa.gov.hu