hu
TR
EN

Türkiye’de Ganz Fabrikası ürünleri

19. Yüzyıl boyunca, Osmanlı İmparatorluğu, Ganz fabrikasından ürün ithal etmekteydi. 1880’li yıllarda elektrik ürünlerine yönelen fabrika, sadece Macaristan’da değil Balkanlar ve Türkiye’de de transformatör, jeneratör ve elektrik sayaçları alanında piyasaya tamamen hâkim durumdaydı. Macaristan Türkiye Cumhuriyeti’nin modernizasyonunda 1920’li ve 1930’lu yıllarda büyük bir işlev görmüş ve bu dönemden itibaren sistemli olarak başlayan Ganz ürünlerinin Türkiye’ye ihracı 1960’lı hatta 1970’li yıllara kadar devam etmiştir. GANZ – MAVAG şirketinin 1988’de küçük şirketlere bölünmesi Türkiye’de pazarı kaybetmesine neden olsa da bugün hala Türkiye’nin pek çok yöresinde bir zamanlar satın alınan pek çok Ganz fabrikası ürünü çalışmaya devam etmektedir. Bunun en göze çarpan örneği Haliç’in uç noktasında yer alan bir zamanların elektrik santralı, bugün ise üniversite binası olan Santral İstanbuldur.

HARİTA

E-mail: macarkulturmerkezi@mfa.gov.hu