hu
TR
EN

Rákóczi Çeşmesi (ya da Macar Çeşmesi)

Bugün Tekel içki Fabrikasının kuzey kapısının karşısında II. Ferenc Rákóczi’nin adını taşıyan çeşmesidir. Çeşme mermer kitabesi olan çok güzel bir mimari yapıya sahiptir. Varolan bilgilere göre, Macar asıllı Fransız Konsolosu Gregorie De Kesekab bu çeşmeyi Türkiye’de çalıştığı ve gördüğü dönem olan 17 Şubat 1892 yılında onartarak daha güzel duruma getirmiştir. Çeşmenin Osmanlıca ve Latin harfleri ile yazılmış kitabelerinde şu ifadeler bulunur:

Türkçe Kitabesi

Cennet mekan Sultan Ahmed Salis ve Sultan Mahmud Han Hazretlerinin müttefik ve misafiri Erdel Kralı Ferenc Rákóczi Sani hayratı.

1126                   1151

Amedi (Gelişi)  Vefatı

Latince Kitabesinin tercümesi: “Ey insan, senin hararetini söndüren bu çeşme önce Prens Ferenc Rákóczi tarafından akıtılmış ve yapılmıştır.“

 

HARİTA

E-mail: macarkulturmerkezi@mfa.gov.hu