hu
TR
EN

Mikes Kelemen bronzrelief a rodostói emlékparkban

Gróf Mikes Kelemen (1690-1761), II. Rákóczi Ferenccel együtt érkezett meg Rodostóba. A fejedelem mellett volt, annak haláláig. Ezt követően a rodostói magyar kolónia meghatározó személyisége, 1757-től haláláig vezetője (başbuğ-ja). A Rákóczi Múzeumban emlékszoba emlékeztet rá, bár ő a Pestemalcı Caddesin lévő, egy évtizede lebontott házban lakott, Rákóczi lakóháza mellett. Ott ahol a fejedelem kertje kezdődött. A Rákóczi Múzeum előterében lévő mellszobra Kissunyi István alkotása. Felavatására 1993. október 23-án került sor. Mikes Kelemen Rodostó díszpolgára, s 2011-ben az emlékmúzeum mögötti utcát a nagy magyar íróról nevezték el. Mivel nem tudjuk, hogy a nagy költő hol nyugszik a rodostóinak emlékparkot hoztak létre, ahol egy jelképes sírt alakítottak ki Mikes Kelemennek. Ennek emléksírkövén látható Győrfi Sándor szobrászművész bronzreliefje. A karcagi művész ezt a Magyar Török Baráti Társaság alelnökének, F. Tóth Tibor úrnak felkérésére készítette el 2012-ben és adományozta a városnak. Edvi Illés Aladár (1870-1958) 1906-ban járt Rodostóban. Több remek olajfestményt és számos rajzot készített a városról és a magyar emlékekről, köztük a ma is álló Magyarok Kútjáról is.

E-mail: macarkulturmerkezi@mfa.gov.hu