hu
TR
EN

Imre Thököly ve Ilona Zrínyi’nin Kartepe’deki anıtı

Imre Thököly ve Ilona Zrínyi maiyetlerindekilerle birlikte 1701 yılı Sonbaharında İzmit’te yerleşmişler, akabinde o tarihte şehirden bir günlük yürüyüş mesafesinde bulunan Kartepe köyüne taşınmışlardır. Bulundukları tepeden İzmit körfezine bakan görkemli bir manzara açılmakta olup, onların “Çiçekli Çayır” olarak adlandırdıkları bu düzlük, bu gün de aynı adla anılmaktadır. O dönemde yaşadıkları bölge bugün artık çok kolay ulaşılabilen bir yer olmadığından, Kocaeli/İzmit Imre Thököly Dostluk Derneği, Karatepe ilçe merkezinde, o tarihlerde de var olduğu bilinen bir bölgede, 2008 yılında bir anıt hazırlamıştır. Buradaki büyük kayalardan birine Kocaeli’li sanatçı Nevzat Atalay tarafından Imre Thököly ve Ilona Zrínyi kabartması tasvir edilmiştir. Her iki ünlü Macar da bu köyde vefat etmiş olup, İlona Zrínyi 18 Şubat 1703’de, Imre Thököly ise 13 Eylül 1705’de hayata gözlerini yummuştur. Thököly’nin ölümünün ardından diğer Macar sakinler de memleketlerine dönmüşler ve burada oturdukları yerlerin anıları da aradan geçen yüzyıllar içinde kaybolmuştur. Onların buradaki anılarının izleri, 2003 yılında Székesfehérvár şehrinden gelen András Gamauf tarafından tespit edilmiş ve Tibor. F. Tóth’un girişimiyle ünlü mimar Imre Makovecz tarafından “Çiçekli Çayır”da inşa edilmek üzere küçük bir kilise planlanmıştır. Ancak bu kilise bugüne kadar daha inşa edilememiştir. Yakınlarda bulunan Gölcük ilçesinde de 2013 yılında Kocaeli/İzmit Imre Thököly Dostluk Derneği tarafından Macar özgürlük savaşçıları anısında bir anıt sütun dikilmiştir.

E-mail: macarkulturmerkezi@mfa.gov.hu