hu
TR
EN

Feriköy Protestan Mezarlığı'ndaki Macar mezarları

Sultan Abdülmecit 1857 yılında İstanbul’daki Protestan Hıristiyanlar için bir mezarlık tahsis ettirdi. Bu mezarlığın bakım ve mülkiyeti de Protestan ülkelerin büyükelçiliklerine ait olacaktı. Bu mezarlığın mülkiyeti bugün de hala, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Hollanda, Almanya, İsviçre, İsveç ve Macaristan’a aittir. Mezarlığın Macarlara ait olan kısmında yaklaşık 50 mezar bulunmakta olup 1850’li yılların sonlarından itibaren değişik yerlerdeki Protestan Macarların mezarları da burada toplanmıştır. II. Ferenc Rákóczi’nin doktoru olan Jakab Lagentali Lang’ın (1663-1720) mezarı da buraya bu dönemde taşınmıştır. 1848-1849 devriminin önemli şahsiyetlerinden Imre Csernátonyi Cseh (1805-1852), Lajos Kossuth’un Türk tercümanı ve ünlü koleksiyoncu Dániel Szilágyi’nin (1831-1885) mezarları da bu mezarlıktadır. Bu mezarlık bugün hala Türkiye’deki Macarların Mezarlığı olarak işlev görmektedir. Mezarlığın sonundaki duvarın üzerinde Macar Türk Dostluk Derneği’nin 1990 yılında yerleştirdiği bir duvar kitabesi 1848-1849 devrimini anmaktadır. 2001 yılında da aynı yere Macar Bilimler Akademisi Zsolnay progranit Kossuth Amblemi yerleştirmiştir. Ayrıca aynı duvarda 1956 ayaklanmasında Budapeşte’nin Szena meydanındaki direniş grubundan olan ve ayaklanmanın ardından Türkiye’de yaşayan ve ölen Marta Veronika Arbatlı (kızlık adı Márta Veronika Kiss) ve 2011 yılında genç yaşta hayatını kaybeden 1962 Szombathely doğumlu Türkolog Tímea Gál’ın anısında birer plaket de bulunmaktadır.

HARİTA

E-mail: macarkulturmerkezi@mfa.gov.hu