hu
TR
EN

Aziz Piroska’nın (Bizans imparatoriçesi İrene) Ayasofya’daki mozaik resmi ve mezarı

Macar Kralı Aziz László ve Kraliçe Rheinfeldi Adelaide’in kızları Piroska tarih kayıtlarına göre 1084 yılında Estergon şehrinde doğdu. 1104 yılında da Bizans İmparatoru II. Komnénosz’la (1118 -1143 yılları arasında saltanat sürdü) evlendi. Ortodoks Hıristiyanlığa geçişinin ardından da Eiréné adını aldı. Evliklerinden 8 çocuk sahibi oldular. Çocuklarından Manuel Komnénosz Bizans tarihinin önemli imparatorlarındandır (1143-1180). Hıristiyan dünyasının azizlerinden olan Piroska 1134 yılında Anadolu’da öldü. Ayasofya’daki mozaik resmi, bir Macar kadına ve onun saç şekline ait bilinen en eski resimdir. Uzmanlar onun simasında Árpád hanedanının izlerinin göründüğünü söylerler. Daha önce Pantokrator manastırında olan Eiréné’nin mezarı daha sonra Ayasofya’ya taşınmıştır.

HARİTA

E-mail: macarkulturmerkezi@mfa.gov.hu