hu
TR
EN

Ankara’nın ilk Batı tarzı oteli: Erzurum Oteli ve Ankara’daki Macar Evleri

Ankara’da inşa edilen ilk batı tarzı modern otel Ulus’tadır. Birinci Dünya Savaşı yıllarında, 1916-1917 yılları arasında Macar mimar ve inşaat mühendisleri tarafından inşa edilmiştir. Bu otel sadece 1. dünya savaşı yıllarının Türk Macar ilişkileri açısından değil, Türkiye’deki Macar demiryolu inşaatları açısından büyük öneme sahiptir. XX yüzyılın başlarında Doğu Anadolu’da inşa edilen demiryolu ülke açısından bir dönüm noktası olmuştur ve Ankara 1892 yılında bu demiryolunun o tarihteki en doğu noktasındaki istasyon durumundadır. Bu nedenle bu istasyonda Batı tarzı bir otel inşa edilmesi gerekliliği kendini hissettirmiştir. Bu ihtiyaç savaş yıllarında daha da belirgin hale gelmiştir. Bugün artık Erzurum Otelinin inşasında görev alan Macarların kim olduğu bilinmemektedir. Ancak neo klasik tarzda inşa edilen bu otelin bu şehirde ilk olarak (o yıllarda inşasına henüz başlanan Avrupa Oteli ile birlikte) batı tarzı otellerin işlevlerini tanıtan mükemmel bir örnek olduğu ortadadır. Ankara 1923’de başkent olduktan sonra Erzurum Otel de mimari olarak örnek bir bina statüsü kazanmıştır. Erzurum Otel, Macar inşaat sektörünün parlak bir örneği olarak Türkiye’de ün kazanmış ve 1920’li 1930’lu yıllarda başka Macar uzmanlara da çalışma imkânı sağlamıştır (Muğla, Milas Aydın vb.) Ankara Erzurum oteli birkaç yıl önce restore edilmiştir.

HARİTA

E-mail: macarkulturmerkezi@mfa.gov.hu