hu
TR
EN

Aladár Kovách, Türkiye’de ambulans hizmetlerinin kurucusu

Yaşadığı dönemde uluslararası deneyimleri de çok olan iyi bir doktor olarak tanınan Aladár Kovách (1866-1922), 1877’de Macaristan’da acil durumlarda müdahale etmek için kurulan ambülans hizmetinin de öncüleri arasındaydı. O tarihlerde İstanbul’da yaşayan Ödön Széchenyi’nin önerisi üzerine Osmanlı İmparatorluğunun başkentine itfaiye çalışmalarına katkılarda bulunmak üzere bazı uzmanlar gelmişlerdi. Araç gereçlerle gelen bu uzmanların amacı itfaiye hizmetlerinin bir parçası olarak ambülans hizmeti de vermekti. Hazırlıkların sürdürülmesi ve ilk eğitimlerin verilmesi için çalışmaları başlatan kişi genç Kont Manó Andrássy (1892-1953) idi. Bu çalışmaların ardından Budapeşte Gönüllü İtfaiyeciler Birliği başkanı Kont Jenő Karátsonyi (1861-1933) ve ambülâns doktoru olan Aladár Kovách da İstanbul’a geldi. Bu delegasyonu Sultan V. Mehmet de kabul etti, onlara madalya taktı. Çalışma alanının çok ünlü bir uzmanı olan Dr. Aladár Kovách, çalışmalarıyla İstanbul Ambülâns hizmetlerinin kuruluşuyla bütünleşti. İstanbul’daki ilk, İlkyardım Merkezi; 1872 yılında bir Avusturya rahibe tarikatının girişimiyle kurulan ve o tarihten beri hizmet veren Aziz George hastanesinde açıldı. Bu hastane Austria Sen Jorj Hospital/Avusturya Sen Jorj Hastanesi adıyla bugün hala hizmet vermektedir.

HARİTA

E-mail: macarkulturmerkezi@mfa.gov.hu